Algemene voorwaarden


Algemeen
Als u gebruik maakt van de diensten van UwKopie gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden zijn opgesteld door UwKopie.

UwKopie is een handelsnaam van Frans van der Donk welke staat ingeschreven bij de KvK te Tilburg onder nummer 18090015
(hierna genoemd: UwKopie).

UwKopie kan op elk moment onderstaande algemene voorwaarden aanpassen. Versiebeheer zal onderaan worden toegevoegd. 

De meest recente versie van de algemene voorwaarden, inclusief datum van de laatste wijziging, kunt u bekijken op:
www.uwkopie.nl/contact/algemene_voowaarden.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met UwKopie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien door de klant deze algemene voorwaarden niet nageleefd worden wordt het UwKopie account direct afgesloten.


Reseller Livedrive™
UwKopie is reseller van Livedrive (www.livedrive.com). Dit betekent dat UwKopie als intermediair fungeert voor de diensten van Livedrive.
Daarnaast biedt UwKopie gebruikers ondersteuning bij de door UwKopie aangeboden diensten.

Omdat UwKopie optreedt als reseller van LiveDrive.com, zijn op de door UwKopie aangeboden diensten de volledige voorwaarden
van LiveDrive van toepassing (Terms of Use). Om (ver)taalproblemen bij eventuele juridische geschillen te voorkomen zijn de algemene
voorwaarden in de Engelse taal terug te vinden op de site van Livedrive (
http://www.livedrive.com/terms-of-use).

UwKopie is niet aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit het falen of staken van de diensten zoals die door Livedrive
worden geboden. 
Wel zal UwKopie er in geval van calamiteiten of onenigheid alles aan doen om als reseller van de Livedrive, te bemiddelen
met als doel de continuïteit van de Livedrive diensten te laten voortbestaan.

In het geval dat Livedrive haar diensten staakt of haar verplichtingen niet meer kan nakomen, verplicht UwKopie zich om haar klanten
de kosten voor de dienst te restitueren voor het tijdsdeel van de periode waarvoor de klant heeft betaald, maar geen diensten meer ontvangen heeft.


Aanvullende algemene voorwaarden:

1) Gebruikersvoorwaarden
    
Iedereen die gebruik maakt van de diensten van UwKopie wordt een gebruiker genoemd.
    
Een gebruiker:

2) Betalingsvoorwaarden
3) Aanpassen van prijzen en diensten
4) Opzeggen van het account
5) Vertrouwelijkheid en eigendomsrechten
6) Aansprakelijkheid
7)Toepasselijk recht
Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden stuur dan een e-mail naar info@UwKopie.nl.

Versie 1 15-11-2011
Versie 1.1 22-1-2014 Tekstuele aanpassingen; BTW aanpassingen